Har du en grøft som skal graves eller stein som skal flyttes?

RMT AS påtar seg alle typer maskinoppdrag!

Vi leverer tjenester innen:

Bygging

Vi tar oppdrag ved bygging av vei, vann og avløp, kaier og moloer, fundament for kraftlinjer, rørgater og dammer med mer.

Grunnarbeid

Vi gjør alt av drenering, grøfting, vann og avløp, planering av tomt og eiendom slik at det er klart for bygging.

Transport

Vi utfører transport av gods, steinmasser og maskiner.

Rivning

Vi utfører rivningsarbeid av bygninger og anlegg ved forespørsel.

Steinmasser

Vi driver også et knuseverk hvor vi produserer subb, veigrus, singel og pukk.